Velkommen til Midt-Norsk Blomsterengfrø

Vi er en familiebedrift som arbeider med produksjon og omsetting av Norsk blomsterengfrø.

Vårt blomsterfrømateriale er innsamlet fra vill bestand i Midt-Norge og oppformert med tanke på å beholde dets naturlige variasjon og særpreg.