Hva er en blomstereng

 

 

Blomstereng er et område som består av ville blomsterarter og gras som naturlig tilhører området.

 

Hvor kan man bruke blomstereng?

Blomstereng kan tilpasses og brukes alle steder der en vil ha en forskjønning av ett område, eller vil gjenskape den naturlige vegitasjon som f.eks.:

  • privat hager 
  • parkanlegg
  • veiskråninger
  • rasteplasser
  • industriområder
  • torvtak
  • golf- og fritidsanlegg

Bratte skråninger egner seg f.eks. godt til blomstereng.  Beste vokseplass er i litt skrinn og næringsfattig jord.

Hvorfor en blomstereng?

 

Blomstereng har en stor prydverdi med mange farger og gode dufter hele sommeren.  Variasjon i farge og former er en del av opplevelsen og mangfoldet som gjør blomstereng attrativ.

Blomstereng er så godt som vedlikeholdsfri, og trenger som regel ikke gjødsel.  Blomstereng har bare behov for en/to klippinger i året.  Et område til blomstereng stiller ikke samme krav til planering og jevnhet som en vanlig plen.

 

(bilde fra et av frøfeltene)