Informasjon om oss

Vi er en familiebedrift som arbeider med produksjon og omsetting av Norsk blomsterengfrø.

Vårt frømateriale er innsamlet fra vill bestand i Midt-Norge og oppformert med tanke på å beholde dets naturlige variasjon og særpreg.

Midt-Norsk Blomsterengfrø
Langmarkvegen 136
7711 STEINKJER
Nord-trønderlag
Mobil:  959 04 768 / 901 67 662  E-mail: bestilling@blomsterengfro.com
Internett: www.blomsterengfro.com